Y Ü K L E N İ Y O R

Ürün Ara

TÜKETİCİ YORUM KURALLARI

Ürünlere yapacağınız yorumlar ile, ürüne yönelik görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Bununla birlikte, ilgili mevzuat uyarınca ve doğru bilgilendirilmenin sağlanması adına yalnızca ürünü denemiş olan müşterilerimiz yorum yapabilmektedir. Ayrıca, ürün yorumlarının yayınlanması birtakım kurallara tabi olup metin ve görseller bakımından aşağıdaki kurallara aykırı olmayan yorumların yayınlanacağını önemle belirtmek isteriz. Buna göre, metin ve görsel olarak; Mevzuata uygun, İnternet sitemize üye olan ve ürünü denemiş, Genel ahlak ve kamu düzenine aykırı olmayan, Fikri/sınai hakları ihlal etmeyen ve haksız rekabet yaratmayan, Sağlık beyanı (İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler) içermeyen, Hakaret ve/veya küfür içermeyen, Kişilik haklarını ihlal etmeyen, Suç unsuru taşımayan, Müstehcenlik içermeyen, Ürünle alakasız olmayan, (Farklı ürün hakkında yapılmayan, ürüne ilişkin olmayan mağaza, kargo veya sipariş teslimatına ilişkin deneyim) Kışkırtıcı olmayan, tehdit içermeyen, Başkalarına dair kişisel verileri ya da özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyen, Hukuka aykırı bir durumu teşvik etmeyen/desteklemeyen, Farklı sitelere yönlendiren link, reklam ya da karşılaştırma içermeyen Yorumlar olumlu veya olumsuz olduğuna bakılmaksızın internet sitemizde yayınlanacaktır.